fbpx

Termeni și condiţii

Tranzy vă întâmpină pe site-ul nostru web și pe alte site-uri web deținute și operate de Tranzy, precum și pe aplicația noastră mobilă. Precizăm că pe parcursul acestui document, toate serviciile și produsele Tranzy vor fi denumite în mod colectiv „Serviciul”.

 
Intrând, conectându-vă sau accesând sau utilizând Serviciul, recunoașteți că ați cititși înțeles următoarii termeni și condiții și sunteți de acord să respectați toate legile și reglementările aplicabile cu privire la utilizarea dvs. și recunoașteți că termenii constituie un contract legal obligatoriu și executoriu între Tranzy și dvs. Termenii și condițiile sunt un contract legal obligatoriu între dvs. și Tranzy referitor la utilizarea serviciului de către dvs.
 
DACĂ NU ACCEPTAȚI  TERMENII ȘI CONDIȚIILE, VĂ RUGĂM SĂ NU VĂ CONECTAȚI, ACCESAȚI, DESCARCAȚI SAU UTILIZAȚI SERVICIUL ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ.
 
Acceptând Termenii și condițiile, considerați că toate informațiile pe care ni le furnizați prin intermediul serviciului nostru sunt adevărate și corecte. Furnizarea de informații false sau frauduloase este strict interzisă. Pentru a utiliza serviciul, veți oferi acordul pentru a primi comunicări de la noi în format electronic. Putem comunica cu dvs. prin e-mail, notificări în aplicație sau prin anunțuri și mesaje pe website. Puteți revoca oricând consimțământul dvs. pentru orice comunicare vizată individual.
 
 

1. Serviciul Tranzy

 
ATENȚIE: APLICAȚIA ȘI SITE-UL UTILIZEAZĂ INFORMAȚII DESPRE TRASEU ȘI RUTĂ DETALIATE, PRIN INTERMEDIUL SEMNALELOR GPS ȘI ALTE INFORMAȚII TRANSMISE DE DISPOZITIVUL MOBIL PE CARE SE ACTIVEAZĂ SERVICIUL. ANUMITE TRĂSĂTURI ALE SERVICIULUI NU POT FI FURNIZATE FĂRĂ ACEASTĂ TEHNOLOGIE.
 
Tranzy pune la dispoziția utilizatorilor o platformă de aplicații mobile și servicii web care le permite să planifice și să optimizeze călătoriile de transport public. Aceasta include furnizarea de către Utilizatori a informațiilor privind transportul public, precum afișarea hărților în format offline și online, vizualizarea liniilor și stațiilor, stabilirea rutelor, sosiri și plecări, timp estimat de sosiri și alerte de servicii. Acesta include, de asemenea, informații relevante de la regiile de transport, inclusiv locațiastațiilor de transport, orarul și frecvența rutelor de transport, furnizarea alertelor legate de transport, precum și informații privind punctele de interes în apropiere. În plus, Tranzy oferă o platformă dedicată pentru contribuția datelor și informațiilor legate de transport, inclusiv date și informații provenite de la utilizatori în timp real, precum și date de la alte servicii legate de transport și alte metode alternative de transport, toate pentru a ajuta Utilizatorii în planificarea și optimizarea călătoriilor de transport. 
 
De asemenea, Tranzy integrează, furnizează și colaborează cu furnizori terți pentru a furniza servicii suplimentare de transport, inclusiv servicii de la cerere, precum servicii publice de partajare a bicicletelor. Ca parte a informațiilor privind transportul public, Tranzy furnizează utilizatorilor informații despre astfel de servicii legate de transportul de către terți. Tranzy își actualizează continuu serviciile cu noi variante de mijloace de transport și servicii și funcții legate de transport. 
 
ATENȚIE: TRANZY OFERĂ INFORMAȚII PRIVIND PRESTATORII SERVICIILOR DE TRANSPORT. TRANZY NU ESTE RESPONSABIL PENTRU INFORMAȚIILE ȘI PREJUDICIILE CAUZATE DE TERȚI FURNIZORI, DIRECT SAU INDIRECT.
 
 

2. Conturi

 
Tranzy vă pune la dispoziție opțiunea să creați un cont Tranzy prin intermediul unei rețele sociale terțe, cum ar fi Facebook sau Google („Cont de utilizator”). 
 
Crearea unui cont de utilizator nu este necesară pentru utilizarea Serviciilor Tranzy, cu excepția faptului că ar putea fi necesar pentru a vă bucura de anumite caracteristiciale serviciilor Tranzy.Crearea unui cont de utilizator vă va permite să regăsiți (de exemplu, când descărcați Aplicația pe un alt dispozitiv) următoarele informații: adresa de domiciliu,adresa de birou sau alte destinații preferate, liniile și stațiile de transport public și / sau rutele pe care le-ați salvat, rapoarte de date furnizate de dvs. ca parte a conținutului dvs. de utilizator (așa cum este definit mai jos), setările dvs. în aplicație, profilul utilizatorului etc. Prin crearea unui cont prin rețeaua socială terță parte, precum Facebook sau Google, acordați accesul Tranzy la profilul dvs. public pe astfel de servicii terțe. Sunteți singurul responsabil pentru menținerea confidențialității contului. Sunteți de acord să acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile care apar în contul dvs. 
 
 

3. Eligibilitate

 
Trebuie să aveți vârsta de cel puțin șaisprezece (16) ani pentru a utiliza Serviciul. Acceptând termenii și condițiile, confirmați că: (i) aveți cel puțin șaisprezece (16) ani; și (ii) dacă Utilizatorul Serviciilor are vârsta sub șaisprezece ani (16) sau este sub vârsta de eligibilitate și capacitate legală în jurisdicția aplicabilă acestui Utilizator, confirmați prin urmare că sunteți tutorul legal al Utilizatorului și ați citit și acceptat acești Termeni și condițiile și ați aprobat utilizarea de către Utilizator a Serviciului în continuare; (iii) că nu ați fost anterior suspendat sau eliminat din Serviciu; și (iiii) că utilizarea dvs. a Serviciului respectă toate legile și reglementărileaplicabile.
 
Dacă utilizați Serviciul în numele unei entități, organizații sau companii, garantați căaveți autoritatea de a reprezenta o astfel de organizație și sunteți de acord să vă asumați responsabilitatea în numele acesteia.
 
 

4. Reprezentări și asumări ale utilizatorilor

 
Garantați în orice moment pe toată durata utilizării site-ului și / sau aplicației că: (i) aveți autoritatea deplină de a accepta Termenii și condițiile și nu există nicio restricție, limitare, obligație contractuală sau obligație legală care să împiedice îndeplinirea acesteia obligația acestuia în temeiul prezentului acord; (ii) sunteți și veți continua să respectați toate legile, regulile și impozitele și cerințele guvernamentale (de stat, locale și comunitare) și reglementările referitoare la acesta și la Serviciu; (iii) utilizarea dvs. a Serviciului nu a fost anterior blocată, suspendată sau încetată; (iv) nu autorizați un terț să facă vreuna dintre cele de mai sus; și (v) nu veți încălca sau încălca niciunul dintre Termeni și condiții.
 
 

5. Restricții de utilizare

 
Există anumite conduite, care sunt strict interzise și / sau în ceea ce privește site-ul și / sau aplicația. Nerespectarea dispozițiilor prezentate mai jos poate conduce la încetarea sau suspendarea accesului dvs. la Site și / sau Aplicație și vă poate expune, de asemenea, la răspunderea civilă și / sau penală.
 
Este interzis ca dvs. sau altcineva în numele dvs.: (i) să copieze, să modifice, să adapteze, să traducă, să decompileze sau să demonteze Serviciul (sau orice parte aacestuia); (ii) să folosească Serviciul și / sau în legătură cu orice spam, poștă nesolicitată, hărțuire, fraudă sau alte comportamente similare; (iii) să interfereze sau să încalce dreptul de confidențialitate al oricărui utilizator (sau alte drepturi), inclusiv drepturi de proprietate intelectuală sau să colecteze informații de identificare personală despre oricare Utilizator al Serviciului fără consimțământul expres al acestuia, inclusiv folosind orice robot, aplicație de căutare sau alt dispozitiv sau proces manual sau automat pentru preluare, indexare de date; (iv) să jignească, abuzeze, hărțuiască, urmărească, amenințe sau încalce drepturile legale ale altora; (v) să transmită sau să pună la dispoziție orice virus, Cal Troian, virus web, spyware sau orice alt cod de computer, fișier sau program care poate sau are scopul de a deteriora sau deturna hardware, software sau echipament de telecomunicații sau orice alt cod sau component invaziv, potențial dăunător, perturbator sau invaziv; (vi) să interfereze sau să perturbe funcționarea Serviciului sau a serverelor sau a rețelelor care găzduiesc Serviciul; (vii) să vândă, să ofere licență sau să exploateze în scopuri comerciale orice utilizare sau acces la Serviciu; (viii) să transmită sau să reflecte orice parte a acestui site fără autorizația prealabilăși expresă de la Tranzy; (viv) să creeze o bază de date prin descărcarea și stocarea sistematică a conținutului acestui Serviciu; (x) să furnizeze informații personale false sau înșelătoare; (xi) să folosească Serviciul pentru orice scop ilegal, imoral sauneautorizat; (xii) să folosească Serviciul în scopuri non-personale sau comerciale fără acordul prealabil scris de la Tranzy.
 
 

6. Conținut generat de utilizator

 
Anumite caracteristici ale Serviciului pot permite Utilizatorilor să posteze și să editeze conținut, date de hartă, date referitoare la transport, text, fotografii, să raporteze lipsuri sau erori în date și alte tipuri de lucrări (colectiv, „Conținut utilizator”) și să publice conținutul utilizatorului. Vă rugăm să vă asigurați că atunci când utilizați Serviciul, respectați drepturile altor persoane, inclusiv orice proprietateintelectuală, alte drepturi de proprietate și drepturi de confidențialitate ale terților care ar putea avea un interes sau un drept în legătură cu conținutul utilizatorului pe care îl încărcați și / sau pe care îl furnizați către Tranzy. Tranzy nu își va asuma nicio răspundere pentru pierderi, daune, costuri sau cheltuieli pe care le-ar putea suferi sau suferi ca urmare a sau în legătură cu încărcarea oricărui tip de conținut. 
Sunteți de acord că, prin utilizarea Tranzy, conținutul utilizatorului nu mai este confidențial. Înțelegeți și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru conținutul dvs. și consecințele postării sau publicării unui astfel de conținut, în cadrul serviciului, în orice mod. Prin prezenta, garantați că publicați un conținut adevărat, actual, precis și complet.
 
Garantați că sunteți proprietarul de drept al conținutului pe care îl încărcați sau că dețineți (și veți continua să dețineți) toate licențele, drepturile, acordurile și permisiunile necesare ale conținutului de drept al acestui conținut , împreună cu acordul subiecților unui astfel de conținut (de exemplu, persoane care apar în orice fotografii încărcate de Utilizator, dacă este necesar consimțământul acestor subiecțiîn conformitate cu legile aplicabile) și că acest conținut nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale unei terțe părți, drepturi de confidențialitate, de publicitate, de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală.
 
Este singura răspundere a utilizatorului de a obține toate acordurile cerute în condițiile legilor aplicabile, cu privire la postarea informațiilor personale ale altor persoane care fac parte din conținutul utilizatorului, inclusiv cu privire la încărcarea oricărei fotografii și la respectarea oricărei aplicabile legi statale și federale cu privire la astfel de informații.
 
Tranzy nu are nicio obligație de a edita sau controla conținutul utilizatorilor pe care dvs. sau alți Utilizatori îl postează și nu va fi în niciun fel responsabil pentru conținutul utilizatorilor. Chiar dacă Tranzy nu are obligația de a edita sau monitoriza niciunul dintre conținuturile utilizatorilor, Tranzy își rezervă în mod explicit dreptul de a elimina, edita sau bloca fără a da o notificare prealabilă orice conținut al utilizatorilor disponibil pe Tranzy oricând din orice motiv. Utilizatorul este singurul responsabil pentru crearea copiilor de rezervă și înlocuirea oricărui conținut pe care îl publică pe Tranzy.
 
Dacă un utilizator sau un proprietar de conținut notifică că există conținut care nu se conformează acestor condiții, Tranzy are dreptul de a elimina conținutul utilizatorului, în orice moment și fără notificare. Tranzy nu permite activități de încălcare a drepturilor de autor.
 
Când încărcați, postați, publicați sau puneți la dispoziție orice conținut pe Tranzy, acordați Tranzy o licență irevocabilă, perpetuă, neexclusivă, fără drept de drept, transferabil, atribuibilă, complet sub-autorizabilă și la nivel Mondial. Fiecare Utilizator al Serviciului are o licență neexclusivă și fără drepturi de redevență pentrua vă accesa conținutul prin intermediul Serviciului și pentru a utiliza acest conținut în scopuri personale și non-comerciale. Tranzy nu își asumă nicio răspundere pentru orice utilizare de către terți ai conținutului utilizatorului. În plus, prin prezenta, renunțați în mod explicit la orice drept moral pe care îl puteți avea asupra conținutului și sunteți de acord să nu revendicați sau să cereți niciun drept asupra conținutului. Recunoașteți și înțelegeți că Tranzy poate șterge sau elimina orice conținut publicat de dvs. pus la dispoziția Tranzy. Sunteți singurul responsabil pentrustocarea conținutului dvs. de utilizator. 
 

7. Feedback

 
În cazul în care Utilizatorul oferă sugestii, comentarii sau alte feedback-uri referitoare la Site-ul, Serviciul și / sau Informații privind transportul public (colectiv, „Feedback”), acest Feedback este considerat proprietatea exclusivă a Tranzy. Prin aceasta, utilizatorul cedează irevocabil Tranzy toate drepturile, titlurile și interesele sale asupra Feedback-ului, iar dacă este cazul, renunță la orice drepturi morale asupra acestuia pe care le poate avea în acest feedback. Utilizatorul garantează că nu va furniza niciun feedback care este supus dreptului unei terți părți și va informa Tranzy imediat ce va lua cunoștință de apariția acestui drept sau de limitarea unei terțe părți în care se poate aplica Feedback deja furnizat către Tranzy.
 
 

8. Notificare de confidențialitate

 
Tranzy vă respectă confidențialitatea și se angajează să protejeze informațiile pe care le transmiteți. Dacă intenționați să vă conectați, accesați sau utilizați Serviciile noastre, trebuie să citiți și să fiți de acord cu Notificarea de confidențialitate.
 
 

9. Drepturi de proprietate intelectuală

 
Serviciul, conținutul utilizatorilor, designul, logo-urile, graficele, pictogramele, imaginile, precum și selecția, asamblarea și aranjarea acestora, software-ul proprietății, algoritmii și orice drepturi de proprietate intelectuală aferente acestora,inclusiv invenții , brevete și cereri de brevete, mărci comerciale, nume comerciale, logo-uri, materiale cu drepturi de autor, grafică, text, imagini, desene (inclusiv designul serviciului și orice parte a acestuia), specificații, metode, proceduri, informații, datele tehnice, caracteristicile interactive, codul sursă, fișierele, interfața,GUI și secretele comerciale, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate și / sau capabilesă fie înregistrate (colectiv, „Proprietate intelectuală”), sunt deținute și de Tranzy și sunt supuse drepturilor de autor și altor drepturi de proprietate intelectuală aplicabile în temeiul legilor românești, legilor străine și convențiilor internaționale. Nu puteți să copiați, să distribuiți, să afișați, să puneți la dispoziția publicului, să decompilați, să dezasamblați, să adaptați, să folosiți în scop comercial, să vindeți, să închiriați, să împrumutați, să procesați, să compilați, să combinați cu alt software, să modificați sau creați lucrări derivate din orice material care este supus drepturilor de proprietate ale Tranzy, inclusiv Proprietatea intelectuală a Tranzy, fie de către utilizator, fie de către altcineva în numele utilizatorului, în orice fel sau prin orice mijloace.
 
Toate logo-urile și alți identificatori de proprietate folosiți de Tranzy sunt mărci comerciale și / sau denumiri comerciale ale Tranzy, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate. Toate celelalte mărci comerciale, nume comerciale și logo-uri, aparțin proprietarilor respectivi (terță parte). Sunteți de acord că nu veți utiliza în manieră ilicită mărcile comerciale Tranzy sau mărcile terțelor părți și prin urmare, veți evita să folosiți oricare dintre aceste mărci, cu excepția cazului în care acest lucru este stipulat în mod expres în Termeni și condiții.
 
Prin urmare, vi se interzice eliminarea sau ștergerea oricăror notificări, restricții și semne privind drepturile de autor care indică drepturile de proprietate ale Tranzy și / sau ale licențiatorilor acesteia, inclusiv marca de copyright [©] sau marca comercială [® sau ™], iar dvs. garantați că veți respecta toate legile aplicabile în acest sens. În plus, vi se interzice utilizarea, diluarea sau colorarea oricărui nume, marcaj sau logo care este identic sau similar cu oricare dintre mărcile și siglele Tranzy, indiferent dacă sunt înregistrate sau nu.
 
 

10. Servicii terțe

 
Serviciul poate fi legat de și / sau prin anumite site-uri web terțe și alte servicii terțe(colectiv, „Servicii terțe”). Astfel de servicii terțe sunt independente de Tranzy. Prin prezenta, recunoașteți că Tranzy nu are niciun control asupra unor astfel de servicii terțe și sunteți de acord că Tranzy nu este responsabil pentru disponibilitatea serviciilor terților și nu este responsabil pentru bunuri, servicii, conținut, reclame, produse sau orice materiale disponibile pe și / sau prin astfel de servicii terțe.
 
În plus, sunteți de acord că Tranzy nu va fi responsabil, direct sau indirect, pentru orice daună sau pierdere cauzată sau care se presupune că a fost cauzată de sau în legătură cu utilizarea de bunuri, servicii, conținut, produse sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul oricăror servicii terțe. Majoritatea serviciilor terțefurnizează documente legale, inclusiv termeni de utilizare și politica de confidențialitate, care reglementează utilizarea fiecărui astfel de servicii terțe, conținutul și serviciile acestora. Vă recomandăm să citiți cu atenție aceste documente legale înainte de a utiliza astfel de servicii terțe.
 
 

11. Componente ale terților

 
Serviciul poate utiliza sau include software, fișiere și componente ale unor terțe părți care sunt supuse unor licențe open source și ale unor terțe părți („Componenteale terților”). Dreptul dvs. de a utiliza astfel de componente terțe ca parte sau în legătură cu Serviciul este supus oricărei recunoașteri aplicabile și a termenilor de licență care însoțesc aceste componente terțe, conținute în acestea sau aferente acestora. Utilizatorul înțelege că Tranzy nu este autorul, proprietarul sau licențiatul niciunei componente ale unei terțe părți și că Tranzy nu oferă garanții sau reprezentări, expres sau implicit, în ceea ce privește calitatea, capacitățile, operațiile, performanța sau adecvarea componentelor terților. În niciun caz, Serviciul sau orice porțiune a acestuia (cu excepția componentelor terților conținuteîn acesta) nu va fi considerată a fi un software „open source”.
 
 

12. Servicii adiționale Tranzy

 
Fiecare Utilizator, utilizând serviciile menționate mai jos, se va asigura că va avea învigoare un acord scris (sub formă de termeni de utilizare, condiții de serviciu) cu utilizatorii finali care guvernează relația dintre Utilizator și final utilizator, care conține dezvăluiri adecvate și toate drepturile, permisiunile de autoritate, aprobărileși consimțământul de la astfel de utilizatori finali, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu avizul de confidențialitate al lui Tranzy, pentru a permite Tranzy să-șiexecute serviciile, inclusiv accesul, stocarea, analiza colectării, prelucrarea, transferul de afișare și alte utilizări ale datelor utilizatorului final în scopul furnizării Serviciului.
 
Tranzy pentru dezvoltatorii de aplicații: Dacă sunteți dezvoltator al unei aplicații mobile, vă puteți conecta aplicația la Tranzy în modurile autorizate de Tranzy și sub rezerva acestor Termeni și condiții. Sunteți liber să oferiți Serviciul Tranzy utilizatorilor dvs. finali, atât timp cât link-ul (i), în afară de simpla legătură către Serviciul Tranzy nemodificat, așa cum este, nu afirmă sau implică niciunul sponsorizarea conexiunii sau aprobarea cererii dvs. de către Tranzy, (ii) nu înfățișează Tranzy într-o manieră falsă sau altfel jignitoare și (iii) respectă în mod strict toate legile și reglementările aplicabile și cu Termenii și condițiile. Veți fi singurul responsabil pentru dezvoltarea, operarea și întreținerea oricărui link plasat de Utilizator, inclusiv notificări, renunțări, condiții de utilizare și anunțuri de confidențialitate aplicabile.
 
Dezvoltatori de site-uri web: Dacă sunteți dezvoltator de site-uri web, vă puteți conecta site-ul dvs. la Tranzy conform instrucțiunilor autorizate de Tranzy și sub rezerva acestor termeni. Sunteți liber să stabiliți un link hipertext sau iFrame către acest serviciu și, prin urmare, să oferiți Serviciul Tranzy utilizatorilor finali, atât timp cât link-ul (i), altfel decât simpla legătură către Serviciul Tranzy nemodificat, așa cum este, nu afirmă sau implică orice sponsorizare a conexiunii sau aprobarea cererii dvs. de către Tranzy, (ii) nu-l înfățișează pe Tranzy într-o manieră falsă sau altfel jignitoare și (iii) respectă în mod strict toate legile și reglementările aplicabile și cu acești Termeni și condiții. Veți fi singurul responsabil pentru dezvoltarea, operarea și întreținerea oricărui link plasat de Utilizator, inclusiv notificări, renunțări,condiții de utilizare și anunțuri de confidențialitate aplicabile.
 
 

13. Disponibilitate

 
Disponibilitatea și funcționalitatea Serviciului depind de diverși factori, cum ar fi software-ul rețelelor de comunicații, hardware-ul și furnizorii de servicii și contractanții Tranzy. Tranzy nu garantează sau nu garantează că Serviciul va funcționa și / sau va fi disponibil în orice moment fără întreruperi sau întreruperi saucă nu va fi lipsit de acces neautorizat fără erori.
 
 

14. Modificări ale serviciului

 
Tranzy își rezervă dreptul de a modifica, corecta, îmbunătăți, face orice alte modificări sau întrerupe, temporar sau permanent Serviciul (sau orice parte a acestuia), fără notificare, în orice moment. În plus, prin prezenta, recunoașteți că acest conținutul furnizat în cadrul Serviciului poate fi modificat, extins în termeni deconținut și formă sau eliminat în orice moment, fără să fiți înștiințat. Sunteți de acord că Tranzy nu va fi răspunzător pentru dvs. sau față de terți pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a serviciului acestuia.
 
 

15. Disclaimer și garanții

 
Utilizatorul este de acord că Tranzy (și afiliații săi) nu oferă nicio garanție cu privire la performanța, corectitudinea, funcționalitatea sau adecvarea serviciului pentru un scop anume. Tranzy nu garantează și nu face nicio reprezentare cu privire la utilizarea, incapacitatea de utilizare sau operare sau rezultatele utilizării conținutuluidisponibil pe serviciu. Serviciul (și orice parte a acestuia), fără limitare la orice conținut, date și informații legate de acestea, este furnizat în temeiul “așa cum este” și “după cum este disponibil”, fără niciun fel de garanții, expres sau implicit, fără garanții implicite de utilizare sau comercializare.
 
Tranzy și afiliații săi, inclusiv oricare dintre directorii, acționarii, angajații, subcontractanții, agenții, societățile-mamă, filialele și alte filiale (în mod colectiv, „Tranzy”), în comun și în mod separat, nu garantează utilizabilitatea, acuratețea, calitatea, disponibilitatea, fiabilitatea, adecvarea, veridicitatea, utilitatea sau eficacitatea oricăror conținut, date, rezultate sau alte informații obținute sau generate în legătură cu utilizarea serviciului dvs. sau a oricărui utilizator.
 
Tranzy nu garantează că funcționarea serviciului este sau va fi sigură, precisă, completă, neîntreruptă, fără eroare sau fără viruși, alte componente dăunătoare saualte limitări ale programului. Tranzy poate să corecteze, să modifice, să îmbunătățească și să facă orice alte modificări ale serviciului în orice moment sau să întrerupă afișarea sau furnizarea de conținut sau funcții fără nici o notificare pentru utilizatori.
 
Sunteți de acord și recunoașteți că utilizarea serviciului, inclusiv utilizarea și / sau legătura cu orice conținut disponibil prin intermediul serviciului, este în întregime, sau altfel, în măsura maximă, permisă de legea aplicabilă, pe propriul dv risc.
 
 

16. Limitarea răspunderii

 
În niciun caz, Tranzy și / sau oricare dintre afiliații Tranzy nu vor fi răspunzători pentru orice daune, inclusiv daune directe, indirecte, speciale, incidentale sau cauzale de orice fel, care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a Serviciului, nerealizarea Serviciului conform așteptării, pierderea fondului comercial,performanța sau nerealizarea în conformitate cu acești termeni și orice alt act sau omisiune sau prin orice altă cauză, inclusiv daunele generate de conduita oricăror utilizatori și / sau a unor servicii terțe. 
 
Nicio acțiune nu poate fi introdusă de dvs. pentru nicio încălcare a acestor Termeni și condiții la mai mult de un (1) an de la angajarea unei astfel de cauze. Deoarece unele state nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau cauzale, aceste limitări pot să nu se aplice doar unui utilizator care locuiește în astfel de state.
 
Aceste limitări, excluderi și exonerări se aplică tuturor cererilor de daune, fie că fac referință la un contract, garanție, răspundere strictă, neglijență, infracțiune sau în alt mod. Prin prezenta, recunoașteți și sunteți de acord că aceste limitări ale răspunderii sunt alocări de risc convenite care constituie parțial contravaloarea pentru serviciile Tranzy și că astfel de limitări se vor aplica, în pofida neîndeplinirii scopului esențial al Serviciului și chiar dacă Tranzy și / sau afiliați Tranzy au fost informați despre posibilitatea unor astfel de obligații și / sau daune. Limitarea de răspundere menționată mai sus se aplică în măsura maximă permisă de lege în jurisdicția aplicabilă și în niciun în niciun caz, responsabilitatea cumulativă a lui Tranzy nu va depăși sumele plătite către Tranzy pentru utilizarea Serviciului. Dacă nu ați efectuat plăți către Tranzy pentru utilizarea Serviciului, atunci Tranzy nu va avea nicio răspundere față de dvs.
 
 

17. Despăgubire

 
Sunteți de acord (consimțiți) să protejati, despăgubiți si exonerați Tranzy și afiliații săi împotriva oricărei răspunderi, revendicări, daune, obligații, pierderi, costuri, datorii, amenzi, comisioane de întârziere, taxe de anulare și cheltuieli (inclusiv onorariile avocatului) care apar direct sau indirect de la: (i) utilizarea dvs. a Serviciului (sau orice altă parte a acestuia); (ii) încălcarea oricărui termen al acestor Termeni de către dvs.; (iii) orice pagubă de orice fel, directă, indirectă, specială sau cauzală, pe care o puteți provoca oricărei terțe părți care se referă la utilizarea dvs. (sau incapacitatea de utilizare) a Serviciului; (iv) încălcarea de către orice terț a drepturilor de proprietate intelectuală, drepturi de confidențialitate sau alte drepturiprin utilizarea serviciului sau furnizarea de informații către acest serviciu (inclusiv, dar fără a se limita la obținerea consimțământului de la părțile solicitate); și (v) încălcarea oricărei legi sau reglementări aplicabile.
 
 

18. Modificarea condițiilor

 
Tranzy poate modifica Termenii și condițiile din când în când fără nicio notificare. Schimbările importante ale acestor termeni vor fi notificate mai întâi la adresa de e-mail care este înregistrată în contul dvs. Modificările importante au la dispoziție șapte (7) zile pentru a intra în vigoare de la comunicarea acestei notificări. În caz contrar, toate celelalte modificări ale Termenilor și condițiilor sunt eficiente începând de la douăzeci și una (21) zile de la data menționată ca „Ultima actualizare”, iar utilizarea dvs. a Serviciului după data ultimei actualizări va constituiacceptarea și acordul pentru implementarea acelor schimbări. Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care Termenii și condițiile ar trebui modificate pentru a respecta oricare cerințe legale, aceste modificări pot intra în vigoare imediat și fără nicio notificare prealabilă, așa cum este fi impusă de lege.
 
 

19. Încetarea serviciului

 
În orice moment, Tranzy vă poate bloca accesul la Serviciul nostru și / sau temporar sau permanent, a limita sau suspenda accesul dvs. la Serviciu, pentru orice motiv. Astfel de acțiuni ale lui Tranzy pot fi întreprinse și dacă Tranzy consideră că ați încălcat oricare dintre acești Termeni și condiții în orice mod.
 
În plus, Tranzy poate, în orice moment, să înceteze funcționarea Serviciului sau a oricărei părți ale acestuia, temporar sau permanent, fără a da vreo notificare prealabilă. Sunteți de acord că Tranzy nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește sau în legătură cu încetarea funcționării Serviciului și pierderea de date.
 
 

20. Comportament neadecvat și drepturi de autor

 
Avem grijă de siguranța și bunăstarea ta. Dacă credeți că un Utilizator, inclusiv Furnizori de la terți, a acționat în mod necorespunzător prin comportament ofensator, violent sau inadecvat sexual, vă rugăm să raportați imediat această persoană către autoritățile corespunzătoare și nouă.
Compania respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Dacă credeți că opera dvs. a fost copiată într-un mod care constituie încălcare a dreptului de autor, vă rugăm să furnizați următoarele informații în scris Agentului de Copyright al companiei: (i) o semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului drepturile de autor; (ii) o descriere a operei protejate de dreptul de autor pe care pretindeți că a fost încălcată; (iii) o descriere amaterialului pe care pretindeți că îl încalcă sau care face obiectul unei activități careîncalcă și care urmează să fie eliminat sau accesul la care trebuie să fie dezactivat și informații suficiente pentru a permite companiei să localizeze materialul (inclusiv adresa URL adresa sau captarea ecranului unei astfel de activități care încalcă); (iv) informații pentru ca compania să vă poată contacta, cum ar fi adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail; (v) o declarație conform căreia credeți de bună-credință că utilizarea materialului în modul în care este reclamată nu este autorizată de proprietarul dreptului de autor, agentul său sau legea; (vi) o declarație conform căreia informațiile din notificare sunt corecte și, sub pedeapsa de sperjur, sunteți proprietarul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționeze în numele proprietarului unui drept de autor care se presupune că a fost încălcat. 
 
 

21. General

 
Termenii și condițiile nu au și nu vor fi interpretate pentru a crea vreo relație de parteneriat, întreprindere comună, angajator-angajat, agenție sau parte francizată între părțile de aici. Orice cerere referitoare la Serviciu sau utilizarea Serviciului va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legile statului român, fără a se face referire la principiile sale privind conflictele de legi. Orice litigiu apărutsau legat de utilizarea dvs. de pe acest Site și / sau Serviciul va fi adus la cunoștință, iar prin aceasta sunteți de acord să aveți jurisdicție exclusivă și să se desfășoare în instanțele competente ale statului român. Dacă se consideră că orice prevedere a acestor Termeni și condiții este ilegală, nulă sau din orice motiv neaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separată de acești Termeni și condiții și nu va afecta validitatea și executarea oricărei dispoziții rămase. Nu puteți să atribuiți sau transferați în niciun fel din drepturile sau obligațiile dvs., fără acordul scris prealabil al lui Tranzy. Acești Termeen și condiții reprezintă acordul între dvs. și Tranzy cu privire la subiectul de aici și înlocuiește orice acorduri sau înțelegeri scrise sau orale anterioare sau contemporane, sau înțelegeri între dvs. și Tranzy. Notificările dvs. pot fi făcute prin e-mail sau prin poștă. Serviciul nostru poate furniza, de asemenea, notificări privind modificările acestor Termeni sau alte aspecte, prin afișarea acestor notificări sau prin furnizareade link-uri către astfel de notificări. Totodată, sunteți de acord că o versiune tipărită a acestor Termeni și condiții și a oricărei notificări trimisă în formă electronică trebuie să fie admisă în procedurile judiciare sau administrative bazate pe sau în legătură cu acești Termeni în aceeași măsură și sub rezerva acelorași condiții ca și alte documente de afaceri și înregistrări generate inițial și păstrate sub formă tipărită.
 
 

22. Contact

Dacă aveți întrebări (sau comentarii) cu privire la termeni sau la Serviciu, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la următoarea adresă: support@tranzy.ro.
 
Prin contactarea noastră, considerați că sunteți liber să faceți acest lucru și că nu veți furniza în cunoștință de cauză Tranzy informații care încalcă drepturile terților, inclusiv orice drept de proprietate intelectuală. De asemenea, recunoașteți că, în pofida oricăror prevederi contrare, toate drepturile, inclusiv drepturile de proprietateintelectuală asupra acestor informații furnizate, aparțin exclusiv Tranzy, iar Tranzy poate utiliza sau se abține să folosească aceste informații la propria sa discreție.T